Loading…
This event has ended. Create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
Varmt välkomna till 2017-års Lärfestival för grundskolan i Eslöv
View analytic

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Wednesday, September 20
 

8:30am

10:00am

10:30am

12:10pm

1:30pm

Schack – ett modernt pedagogiskt verktyg! NV F-6 1BLIMITED Att arbeta digitalt med InterMatte NV 7-9 K 208LIMITED Bildstöd i klassrummet NV F-6 6AFILLING Presentation av STL som en modell för ökad måluppfyllelse samt kollegialt lärande NV F-6 1AFILLING 'Sharing is Caring' - Teknik NV 7-9 L 212LIMITED Att möta nyanlända elever i undervisningen NV F-6 2AFULL Cartoonist och Mindomo NV 7-9 J 209LIMITED Explain Everything - förklara allt och lite till med hjälp av inspelade genomgångar NV F-6 4BLIMITED Filminspiration från AV Media Skånes utbud med bl. a. UR NV F-6 4ALIMITED Filmskapande i undervisning NV 7-9 L 119LIMITED Friluftsliv i stadsmiljö Eslövshallens klassrumLIMITED Luffarslöjd NV 7-9 J 109LIMITED Mer friluftsliv i skolan Skolgård, Västra skolanLIMITED Motorik och hälsa Idrottshall B, NorrevångLIMITED Musik + Skolämnen NV 7-9 G 124 (Musiksal)LIMITED NPF - att leva i utmaningarnas hus! NV F-6 6BLIMITED Pedagiskt drama - lustfylld lek och absolut allvar NV F-6 Fsk GröngölingenLIMITED Pedagogiska anpassningar till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NV 7-9 K 207FILLING Problemlösning i matematik och programmering NV 7-9 L 113LIMITED Programmering NV 7-9 K 112 (Bildsal)FILLING Programmeringens smörgåsbord NV 7-9 J 208LIMITED Ritprat – seriesamtal och sociala berättelser NV F-6 5CLIMITED Röst- och sångworkshop NV 7-9 J 122LIMITED Samtal med barn i utsatta situationer och samarbete med socialtjänsten NV 7-9 K 121FULL Skapa film med iMovie NV 7-9 J 110FILLING Skönlitteraturen i undervisningen NV 7-9 BibliotekLIMITED Svåra samtal med föräldrar och elever – några tumregler för att nå samförstånd NV F-6 2BFULL Trygghet & Studiero NV F-6 5BFILLING

2:45pm

3:20pm

Fritidsbanken – en resurs för återbruk och fysisk aktivitet i skolan? NV 7-9 L 114LIMITED Made by Two Hands, Om konsten att starta EU-projekt på skolan NV 7-9 L 115LIMITED Uppföljning av ekenässkolans kondition vs meritvärde NV 7-9 L 113LIMITED Ämnesintegrering - Teori och praktik i förening NV 7-9 J 109LIMITED Läsklar - Multisensorisk läsinlärning NV F-6 3AFULL Presentation av STL som en modell för ökad måluppfyllelse samt kollegialt lärande NV F-6 1ALIMITED Utveckla din undervisning med digitala verktyg NV 7-9 K 112 (Bildsal)LIMITED Varför ska man använda instruktionsfilmer? NV 7-9 L 202BLIMITED WIP? Är det något för oss? NV F-6 1BLIMITED AV Media Skånes Mediekatalog inkl. Muzzy NV F-6 4ALIMITED Börja programmera NV 7-9 J 208LIMITED Digitalt berättande NV 7-9 J 110LIMITED Elever med svag teoretisk begåvning NV F-6 2BFULL Högre måluppfyllelse-åk1 NV F-6 2ALIMITED Idrott och hälsa - ur ett inlärningsperspektiv i samarbete med teoretiska ämnen. Eslövshallens klassrumFILLING Ledarskap i klassrummet NV 7-9 L 211FULL MIK - Medie- och informationskunnighet NV 7-9 J 209LIMITED Mobbningens sociala och moraliska processer – rapport från ett pågående forskningsprojekt NV 7-9-Sal J110LIMITED Pedagiskt drama - lustfylld lek och absolut allvar NV F-6 Fsk GröngölingenLIMITED Pedagogiska anpassningar till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NV 7-9 K 207LIMITED Ritprat – seriesamtal och sociala berättelser NV F-6 5CFULL Röst- och sångworkshop NV 7-9 J 122LIMITED Röstövningar i praktiken NV F-6 6AFULL Samtal med barn i utsatta situationer och samarbete med socialtjänsten NV 7-9 K 121FULL STEGVIS- ett sätt att arbeta för att stärka våra elever i det sociala samspelet. NV F-6 5AFULL Utedag på Fritids! Bara fördelar! NV f-6 Fsk RödhakenLIMITED